Obturacyjna choroba płuc


Obturacyjna choroba płuc
Obturacyjna choroba płuc

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (chronic obstructive pulmonary disease - COPD) stanowi grupę chorób, charakteryzujących się przewlekłą i nieodwracalną obturacją dróg oddechowych w czasie wydechu. Dwiema najczęstszymi przyczynami COPD są przewlekle zapalenie oskrzeli (które cechuje się nadprodukcją śluzu, kaszlem z wykrztuszaniem plwociny przez co najmniej 3 miesiące w roku w ciągu co najmniej 2 lat i strukturalnymi zmianami w oskrzelach) oraz rozedma, która jest destrukcyjnym procesem obejmującym miąższ płucny. Przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma mogą występować razem, ponieważ mają taką samą etiologię (palenie papierosów); kliniczne rozróżnienie tych dwóch chorób jest często trudne.